Opis projektu

Mazowiecki Program Edukacji Diabetologicznej został zainicjowany i jest organizowany przez Fundację Na Rzecz Rozwoju Prewencji i Leczenia Cukrzycy pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Pawła Piątkiewicza. Program adresowany jest do lekarzy diabetologów, lekarzy internistów oraz lekarzy POZ, a swoim zasięgiem obejmuje obszar Mazowsza. Wśród wykładowców z grona Advisory Board są wybitni specjaliści i profesorowie gwarantujący wysoki poziom merytoryczny projektu.

DZIĘKUJEMY
za udział w konferencjach z cyklu MPED w roku 2017!

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencjach planowanych na rok 2018!

Konferencja otwierająca

Konferencje regionalne

Konferencja zamykająca

mapa

Grono Advisory Board

Prof. dr hab. med. Paweł Piątkiewicz
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Kliniki, II Wydział Lekarski - Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii
Mazowiecki Szpital Bródnowski
Specjalnością Kliniki jest diagnostyka i leczenie chorych na cukrzycę, szczególnie z powikłaniami kardiologicznymi, angiologicznymi i neurologicznymi, chorych z czynnikami ryzyka miażdżycy, nadciśnieniem tętniczym, chorych z dyslipidemią, otyłością, dną moczanową, stanami hiperglikemicznymi lub innymi zaburzeniami przemiany materii, żywienia i endokrynopatiami.
Prof. dr hab. med. Edward Franek
Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie.
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
Kierownik Katedry i Klinika Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Prof. zw. dr hab. n. med. Józef Drzewoski
Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Metabolicznych.
Prof. dr hab. n. med Władysław Grzeszczak
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

sponsorzy

PLATYNOWY

ZŁOTY

SREBRNY

PATRONAT MEDIALNY